"ივიჯი" ბეჭდვა


კომპიუტერული ტექნიკის მაღაზია
მისამართი: ქ. ბათუმი ჭავჭავაძის ქუჩა #66
ტელ: 7 17 49; 2 28 11.
www.evg.ge