სასტუმრო "შერატონი" ბეჭდვა

მისამართი: ქ. ბათუმი რუსთაველის ქუჩა #28
ტელეფონი: (995)(222) 29000
http://www.sheratonbatumi.com/

(995)(222) 29000