სასტუმრო "კოლხეთი" ბეჭდვა

მისამართი: ქ. ქობულეთი აღმაშენებლის ქუჩა # 285
ტელ: 6-78-20; 899 10-16-10