ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი ბეჭდვა

მისამართი: ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქუჩა #3ა
ტელეფონი: 3-36-85, 3-22-46, 899-54-22-32
www.biu.edu.ge