სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბეჭდვა

მისამართი: ქ. თბილისი
ტელ:
54-14-06
www.sou.edu.ge