პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია ბეჭდვა

მისამართი: ქ. თბილისი
ტელ:
25-18-35