უმაღლესი სამედიცინო სკოლა - "ციუტი" ბეჭდვა

მისამართი: ქ. თბილისი
ტელ:
52-71-96