თბილისის საერთაშორისო ურთიერთობების უნივერსიტეტი ბეჭდვა

მისამართი: ქ. თბილისი
ტელ:
91-66-71
www.tsuu.edu.ge