ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი ბეჭდვა

ქ. ქუთაისი
ტელ:
4-33-14
www.kseu.edu.ge